NTNU Technology Transfer AS jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra Helse Midt-Norge, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Målet er at disse skal nå markedet i form av nye produkter eller tjenester som kommer samfunnet til gode.

Vi kartlegger ideers potensiale og tilfører de ingrediensene som skal til for at de kan realiseres. NTNU Technology Transfer jobber aktivt med å skaffe finansiering, sørge for relevant patentbeskyttelse, utvikle ideer (ofte ved hjelp av prototyping), gjennomføre markedsanalyser, etablere nye selskaper og forhandle lisensavtaler. Uansett om grunnlaget vi får presentert er på skissestadiet eller om det er resultater av mange års forskning tar vi en
grundig vurdering av potensialet for kommersialisering. Ser vi et potensiale, setter vi inn de ressursene som behøves og setter igang prosessen. Målet er å forhandle frem en lisensavtale eller etablere et selskap. Vi er til stede og støtter prosjektet ditt hele veien. I mange tilfeller er vi også med langt over målstreken, om det er behov for det.

Vil du vite mer om TTO, kan du besøke vår overordnede hjemmeside her.

TTO's helseteam

TTO har 24 ansatte med innen mange fagfelt. Hos oss jobber medisinere, ingeniører, økonomer, patentadvokater, markedsførere.
4 av våre ansatte jobber dedikert med helserealterte ideer, og danner TTO's helse team.

Eivind Andersen / Prosjektleder

E-post: Eivind.andersen@ntnu.no
Telefon: 900 30 570

Siri Ann Mauseth / Prosjektleder

E-post: Siri.mauseth@ntnu.no
Telefon: 922 37 745

Jørgen Nordahl / Prosjektleder

E-post: jorgen.nordahl@ntnu.no
Telefon: 992 33 812

Siri Bye G. Johansen / Prosjektleder

E-post: siri.bye@ntnu.no
Telefon: 915 51 574
0Antall ideer
0Patentsøknader
0Selskapsetableringer
0Lisensavtaler