Bedriftsetablering

Hvis vi velger å etablere et nytt selskap, så vil vi gjøre det sammen med deg. Du trenger nødvendigvis ikke å bli selskapets daglig leder, men din rolle vil uansett være sentral som f eks med en styreposisjon. Dette finner vi ut av.

Til nå har vi etablert over 40 nye selskaper hvor TTOs oppgaver blant annet har vært:

  • Generere nødvendige stiftelsedokumenter for det nye selskapet
  • Sette sammen selskapets styre og daglig ledelse
  • Beskytte selskapsnavn, logo, domenenavn o.l.
  • Utvikle en fullverdig forretningsplan
  • Videreutvikling av din ide i det nye selskapet
  • Utarbeide aksjonæravtaler og samarbeidsavtaler med f.eks NTNU
  • Utarbeide eventuelle opsjonsordninger for nøkkelpersoner

Har du en idé du vil diskutere med oss?