Når bør du melde inn din idé?

Når du har en ny ide, patenterbar eller ikke, så er det veldig fornuftig å kontakte oss så tidlig som mulig. Mange tror at ideen må være ferdig utviklet før man kommer til TTO, men da kan det kanskje være for sent. Kom så tidlig som mulig, slik at vi kan hjelpe til med både markedsvurdering og patentering.

En ny idé fra deg

Når du kommer med en ide til oss, vil vi finne ressurspersoner i TTO som har de beste forutsetninger til å forstå ditt teknologifelt. Vi er opptatt av å tilpasse oss dine behov og din ide. Du må nødvendigvis bruke noe tid på å sette oss inn i din ide eller teknologiske løsning. Vi trenger å komme helt ned i dybden, forstå det unike. Disse diskusjonene foregår naturligvis konfidensielt, og du risikerer overhodet ingen ting med å snakke med oss.

Har du en idé du vil diskutere med oss?