Fordeling av inntekter

Vårt inntrykk er at penger kanskje ikke er den viktigste motivasjonsfaktorern for en idehaver. Likevel er det naturlig at du og ditt fagmiljø får den rettmessige andel av en økonomisk oppside. Nettoinntekter fra lisensavtaler deles likt mellom deg som idehaver, ditt fagmiljø og TTO.

I de tilfeller hvor vi etablerer et aksjeselskap sammen, vil den økonomiske gevinsten være knyttet til realisasjon av eierandeler i selskapet.

Har du en idé du vil diskutere med oss?