Lisensiering

I mange tilfeller er det mest hensiktsmessig å inngå lisensavtaler med industriaktører som er etablert i de riktige markedene.

En lisens er en måte å lease ut din ide på. Det gjøres ved hjelp av en avtale der industriaktøren (kalt lisenstaker) får rett til å videreutvikle, lansere, markedsføre og selge din ide i et marked.
En lisensavtale regulerer blant annet eksklusivitet, anvendelseområder, geografisk marked, tidsperiode, rett til å lisensierer videre til andre. Vi velger om vi skal inngå lisensavtaler med en eller flere industriaktører.

TTO har til nå inngått flere titalls lisensavtaler og besitter høy kompetanse i forbindelse med forhandlinger og oppfølgning av disse.

Har du en idé du vil diskutere med oss?