Vår intensjon er å gi energi til din ide fra første øyeblikk. Vi er her i dag og vi er her i morgen. I medvind og i motvind.

Hva mener vi med en ny ide?
En ide kan være et nytt produkt, en ny prosess eller en ny tjeneste. Det kan også være en ny anvendelse av tidligere kjent teknologi. Dersom du er den første til å tenke ut en mulig teknisk løsning som er indistuelt anvendbar, så kan du til og med ha en patenterbar oppfinnelse.
Eksempel på en patenterbar oppfinnelse fra NTNU.
Eksempel på en ikke-patenterbar ide fra St. Olavs Hospital.

Hvem kan komme med ideer til oss?
Er du ansatt eller studenter ved NTNU, HiST eller Helse Midt-Norge er du velkommen til å ta kontakt med oss. På vegne av NTNU, HiST og Helse Midt-Norge forvalter TTO eierskapet til ansattes oppfinnelser
(i hht arbeidstakeroppfinnelsesloven). Dette innebærer at man som ansatt skal melde inn sine oppfinnelser til oss.

Studenter eier sine egne ideer, og står derfor fritt til å kontakte oss. Vi bidrar gjerne med våre ressurser.

Hvordan melder du inn en ide?

Du kan melde inn din ide her

Du kan også sende oss en mail, du kan plukke opp telefonen, eller rett og slett ringe på døra vår i 3.etg i kjemiblokk 1 på Gløshaugen.

Har du en idé du vil diskutere med oss?