Hvordan beskytte din idé?

Intellectual property rights (IPR) er en samlebetegnelse på mulige måter å beskytte en ide på. Det kan feks gjøres gjennom varemerkebeskyttelse, designbeskyttelse eller patent. Dersom man har en patenterbar oppfinnelse så vil et innvilget patent kunne fungere som et nødvendig konkurransefortrinn i markedet.

Det første patentsystem ble etablert i USA i 1790. Intensjonen var det samme som i dag; å stimulere til mer innovasjon. Patentsystemet sørger for at unike oppfinnelser får et tidsbegrenset monopol, og gjennom dette konkurransefortrinnet er det mulig å tiltrekke seg nødvendig finansering fra investorer, som ideutviklingen er helt avhengig av.

Fortsatt er det mange som tror at patentering hindrer vitenskaplig publisering. Det er en misforståelse. Begge deler er fullt mulig så lenge man gjør det i riktig rekkefølge. Man må bare huske på å sende inn en patentsøknad før enhver offentliggjøring finner sted. Med det mener vi ikke kun publisering av en vitenskaplig artikkel i et tidskrift, men også muntlig presentasjon i seminarer, poster på en konferanse, eller mediadekning i en eller annen form. Det er jo nettopp derfor vi ønsker å komme i kontakt med deg så tidlig som mulig, slik at ditt publiseringsbehov ikke blir forsinket.

For å komme frem til den beste patenteringsstrategi, involverer vi gjerne profesjonelle internasjonale patentbyråer som er eksperter på nettopp dette fagfeltet. For å utarbeide en fullgod patentsøknad sammen med deg og patentbyrået, vil vi gjerne ha noen uker på oss.

I de tilfeller der vi kun har kort tid på oss før forskningsresultatene skal presenteres på en konferanse, vil vi vurdere mulighetene for en rask og forenklet innsendelse av patentsøknad.

Klikk her hvis du vil vite mer om patentering

Har du en idé du vil diskutere med oss?