Vurdering av ideen

Når vi har fått en tilstrekkelig forståelse av din ide, vil vi vurdere de kommersielle muligheter. Hvilket problem eller behov løser din ide? Finnes det et marked, og er det kanskje globalt? Hva med patenteringsmuligheter? Hva tror vi blir finanseringsbehovet? Og hvor finner vi de nødvendige midlene? Har du som oppfinner tid til å bli med? Det er ikke slik at vi kun ser på ideer som gir størst profitt, eller har markedsmuligheter i hundremillionersklassen. Vårt formål er å realisere forskningsresultater gjennom kommersialiseringer – for å komme samfunnet til gode i form av produkter og tjenester. Dersom vi kommer frem til at ideen din har kommersielle muligheter, vil vi legge inn våre ressurser for sammen med deg å realisere ideen.

Utvikling av din idé

Det første vi må gjøre sammen med deg er naturligvis å legge en god plan: Skal vi sende inn en patentsøknad? Hvordan skal vi demonstrere hvordan din ide fungerer i praksis? Det kan typisk gjøres ved å utvikle en prototype. Vi kaller det gjerne Proof of Concept, og det kan ta alt fra 6 mnd til flere år. Hvor skal vi skaffe finansiering til dette? Skal vi etablere et nytt selskap, eller skal vi lisensiere ut din ide til en eksisterende industriaktør?

Har du en idé du vil diskutere med oss?